Kolory Wiki
Advertisement
Stub-icon.png Ta strona to zalążek artykułu. Jeśli możesz, rozbuduj go.

HSV / Hue Saturation Value (wym. hju ˌsætʃəˈreɪʃən ˈvæl.juː; "barwa, nasycenie, wartość") – model opisu przestrzeni barw jako stożka, nawiązujący do sposobu, w jaki widzi ludzkie oko. Zaproponowany w 1978 r. przez Alveya Raya Smitha.

Nasze oczy postrzegają barwy jako światło pochodzące z oświetlenia, dlatego według HSV wszystkie kolory pochodzą od światła białego, z którego część widma zostaje wchłonięta przez oświetlane przedmioty, a część od nich odbita.

Symbole w nazwie modelu to zarazem trzy parametry potrzebne do opisu koloru według HSV:

  • H / Hue (barwa) – odcień światła wyrażony kątem na kole barw, przyjmuje wartości stopniowe (od 0° do 360°).
  • S / Saturation (nasycenie) – odległość koloru od osi symetrii stożka, albo też promień mniejszego stożka o tej samej osi symetrii i wierzchołku, z którego kolor będzie pobierany. Przyjmuje wartości od 0% do 100%.
  • V / Value (wartość) – także: B / Brightness (jasność), moc światła białego, geometrycznie jest to odległość rzutu koloru na oś symetrii stożka od jego wierzchołka, czyli odległość koloru od wierzchołka w pionie. Przy przyjęciu spojrzenia mniejszego stożka jest to jego wysokość.
Advertisement