Kolory Wiki
Advertisement

Określenie "paleta malarska" ma kilka znaczeń:

  • Prosty przyrząd malarski służący do przechowywania porcji farb używanych w trakcie pracy oraz do ich ewentualnego mieszania lub rozrabiania. Paleta ma postać zaokrąglonej lub prostokątnej płytki, kiedyś zwykle drewnianej. Współcześnie palety malarskie są często gotowymi elementami plastikowymi z gotowymi wgłębieniami na farby.
  • Wybór kolorów, jakich artysta używa w swoim dziele lub określonej grupie dzieł, w szczególności całej twórczości (np. "paleta Tycjana zawierała kolor, który dziś nazywamy tycjanowym"). Paleta malarza może być dobrana bardzo różnie, na przykład ograniczać się do kolorów bliskich odcieniem (dla uzyskania efektu monochromatyczności), o podobnym nasyceniu (np. tzw. paleta "pastelowa") albo przeciwnie: kontrastujących ze sobą.

Przykładowe koło barw RYB

  • Możliwości opisania informacji o kolorze metodami matematycznymi, głównie w oprogramowaniu komputerowym i urządzeniach takich jak np. monitor, drukarka czy skaner albo cyfrowych wersjach aparatów fotograficznych, faxów, telewizorów itp. Rozmiar palety barw oznacza liczbę kolorów możliwych do uzyskania na danym urządzeniu cyfrowym. Początkowo wynosił 2,4, 8, 16 lub 256. Obecnie wartość ta wynosi 2563 = 16 777 216, tę liczbę określa się jako full color. Ze względu na ograniczone możliwości percepcji ludzkiego oka, liczba ta jest wystarczająca dla urządzeń końcowych, np. monitora (patrz: przykład poniżej). Może być natomiast niewystarczająca dla przetwarzania danych, wówczas stosowane są wyższe wartości (np. w skanerach czy oprogramowaniu przetwarzającym grafikę), wtedy mówi się jednak nie o palecie barw, ale o trybie pracy z kolorem, podając odpowiednie wartości liczbowe w postaci potęgi dwójki.

    Paleta barw w informatyce nie zawsze oznacza to samo i nie należy mylić liczby kolorów możliwych do uzyskania z liczbą kolorów występujących. Przykładowo, niektóre formaty plików graficznych umożliwiają obsługę pełnej palety barw, ale z możliwością jednoczesnego przechowywania w danym pliku znacznie mniejszej palety barw (np. pliki GIF mogą przechować jedynie 256 kolorów na każdy blok obrazu).

  • RYB / Red Yellow Blue (wym. ɹɛd ˈjɛləʊ bluː; "czerwony, żółty, niebieski") – historyczny sposób substratywnego uzyskiwania kolorów, w którym podstawowe są niebieski, żółty i czerwony. To zwykle te trzy kolory nazywa się "podstawowymi", pomimo, że zestaw różni się w zależności od modelu. Dziś odchodzi się od modelu RYB, ponieważ dowiedziono, że lepszym modelem jest CMY / Cyan Magenta Yellow (wym. ˈsaɪæn məˈdʒɛntə ˈjɛləʊ; "cyjanowy, magenta, żółty") ze względu na największe możliwości uzyskiwania intensywnych kolorów. Co więcej, czerwony można uzyskać mieszają magentę z żółtym, a niebieski – cyjanowy z żółtym.

Symbole RYB Kolory Wiki

Paleta-1.svg Kolor podstawowy RYB
Paleta-2.svg Kolor drugorzędowy RYB
Paleta-3.svg Kolor trzeciorzędowy RYB
Paleta-4.svg Kolor czwartorzędowy RYB
Advertisement