Kolory Wiki
Advertisement

Określenie "paleta malarska" ma kilka znaczeń:

  • Prosty przyrząd malarski służący do przechowywania porcji farb używanych w trakcie pracy oraz do ich ewentualnego mieszania lub rozrabiania. Paleta ma postać zaokrąglonej lub prostokątnej płytki, kiedyś zwykle drewnianej. Współcześnie palety malarskie są często gotowymi elementami plastikowymi z gotowymi wgłębieniami na farby.
  • Wybór kolorów, jakich artysta używa w swoim dziele lub określonej grupie dzieł, w szczególności całej twórczości (np. "paleta Tycjana zawierała kolor, który dziś nazywamy tycjanowym"). Paleta malarza może być dobrana bardzo różnie, na przykład ograniczać się do kolorów bliskich odcieniem (dla uzyskania efektu monochromatyczności), o podobnym nasyceniu (np. tzw. paleta "pastelowa") albo przeciwnie: kontrastujących ze sobą.
  • RYB / Red Yellow Blue (wym. ɹɛd ˈjɛləʊ bluː; "czerwony, żółty, niebieski") – historyczny sposób subtraktywnego uzyskiwania kolorów, w którym podstawowe są niebieski, żółty i czerwony. To zwykle te trzy kolory nazywa się "podstawowymi", pomimo, że zestaw różni się w zależności od modelu. Dziś odchodzi się od modelu RYB, ponieważ dowiedziono, że lepszym modelem jest CMY / Cyan Magenta Yellow (wym. ˈsaɪæn məˈdʒɛntə ˈjɛləʊ; "cyjanowy, magenta, żółty") ze względu na największe możliwości uzyskiwania intensywnych kolorów. Co więcej, czerwony można uzyskać mieszają magentę z żółtym, a niebieski – cyjanowy z magentą.

W rzeczywistości wartości barw RYB, w szczególności niebieskiego, różnią się od tych z RGB (przykład poniżej). Ponieważ jednak wiele barw jest w systemie RYB niemożliwymi do uzyskania, model ten rzadko jest dziś stosowany w praktyce. Pozostaje jednak nadal używany w edukacji szkolnej, z której wiele osób wynosi pewne przekonania co do mieszania się kolorów (np. żółty + niebieski = zielony).

Porównanie

"Palety malarska" Kolory Wiki[]

Przez określenie "paleta malarska" (np. na ikonkach) nie rozumie się RYB, lecz koło, na którym wartości poszczególnych kolorów zostają zapożyczone z RGB (żółty: #FFFF00, czerwony: #FF0000, niebieski: #0000FF, zielony: #00FF00, purpurowy: #800080, "pomarańczowy": #FF8000), mieszane zaś podobnie jak w pozostałych systemach.

Ikona Znaczenie Przykłady
Paleta-1.svg Kolor podstawowy RYB
Paleta-2.svg Kolor drugorzędowy RYB
Paleta-3.svg Kolor trzeciorzędowy RYB
Paleta-4.svg Kolor czwartorzędowy RYB


Poniżej znajduje się gradient barw palety malarskiej (do trzeciorzędowych włącznie). Po najechaniu na nazwany kolor, o którym artykuł istnieje, pojawi się jego nazwa.

Advertisement