Kolory Wiki
Advertisement

RGB / Red Green Blue (wym. ɹɛd ɡriːn bluː; "czerwony, [jaskrawo]zielony, niebieski") – addytywna metoda otrzymywania barw z czerwonego, jaskrawozielonego oraz niebieskiego. Model ten wynika z własności ludzkiego oka, w którym wrażenie danej barwy powstaje jako bodźce dla receptorów trzech rodzajów wiązek świata, czerwonej, jaskrawozielonej i niebieskiej, w odpowiednich proporcjach.

Synteza RGB ma szeroki zakres barw pochodnych, jednak model ten jest jedynie teoretyczny, tj. jego odwzorowanie zależy od urządzenia. Ponieważ na każdym urządzeniu dowolna składowa RGB może mieć odrobinę różniącą się charakterystykę widmową, to każde urządzenie może mieć własny zakres barw możliwych do uzyskania.

Początkowo model RGB miał zastosowanie w technice analogowej, obecnie zaś również cyfrowej. Jest szeroko wykorzystywany w urządzeniach takich jak aparaty cyfrowe, skanery, ale też telewizory czy monitory komputerowe. Często wykorzystuje się go w informatyce, np. paletach barw plików graficznych, albo do opisu kolorów w html. Zwykle stosowany jest 24-bitowy zapis kolorów (po 8 bitów, tj. 28 = 256 możliwości, na każdą składową), choć zdarza się również 36-bitowy czy 48-bitowy. Wartość każdej składowej może zatem wynosić od 0 do 255, gdzie rgb(0,0,0) to czarny, a rgb(255,255,255) to biały. Do zapisu kodu koloru zwykle używa się tzw. Hexa, tj. zapisu w systemie szesnastkowym (odpowiednio: czarny – #000000, biały – #FFFFFF).

Symbole RGB Kolory Wiki[]

Ikona Znaczenie Przykłady
Rgb-1.svg Kolor podstawowy RGB
Rgb-2.svg Kolor drugorzędowy RGB
Rgb-3.svg Kolor trzeciorzędowy RGB
Rgb-4.svg Kolor czwartorzędowy RGB


Poniżej znajduje się gradient barw RGB (co 64). Po najechaniu na nazwany kolor, o którym artykuł istnieje, pojawi się jego nazwa.

Advertisement