Kolory Wiki
Advertisement
KolorBox
FF0000.png
Kolor podstawowy palety malarskiej
Kolor podstawowy RGB
Nazwa w html {{{html}}}
Przybliżone współrzędne
Hex #{{{hex}}}
RGB (R, G, B)
CMYK (C%, M%, Y%, K%)
HSV (H°, Shsv%, V%)
HSL (H°, Shsl%, L%)
Klasyfikacja
Grupa {{{grupa}}}
Rzędowość podstawowy malarski,
podstawowy RGB


Funkcje nieautomatyczne

Szablon tworzący InfoBox dla kolorów. Parametry:

 • nazwa – tworzy nagłówek InfoBoxa (domyślnie: nazwa artykułu)
 • obrazek – dodaje zadany obrazek zamiast bloku wypełnionego kolorem (np. gdy kolor obejmuje połysk). Uwaga! Podajemy samą nazwę (włącznie z typem pliku, np. ".png"), bez [[ i ]].
 • ikona – dodaje ikonę koloru, która nie jest wyświetlana, ale reprezentuje kolor w kategoriach, "Podobnych stronach" itp. (ikona powinna mieć wymiary: 130 na 115). Uwaga! Podajemy samą nazwę (włącznie z typem pliku, np. ".png"), bez [[ i ]].
 • kolor – wypełnia blok kolorem, przyjmuje nazwy html oraz hex (domyślnie przyjmuje tę samą wartość, co parametr hex, jeśli jest wypełniony)
 • html – nazwa html koloru (np. yellowgreen); jeśli brak dokładnego odpowiednika, może być podany inny, choć bardzo podobny kolor nazwany w html
 • hex – szesnastkowy kod koloru odpowiadający RGB (np. ff0a96 -> RGB: 255,10,150)
 • Grupa – ogólna grupa kolorów, do której należy dany kolor (np. czerwienie, fiolety itp.)
 • Parametry rzędowości (Uwaga! Działają tylko w zakresie rzędowości przewidzianych, tj. tych, dla których są ikony)
  • rz-paleta – przyjmuje za wartości liczby naturalne; jest o jeden większy niż rzędowość RGB tego z kolorów potrzebnych do otrzymania danego, którego rzędowość RGB jest największa. Dla wartości innych niż przewidziane zwraca "pochodny".
  • rz-rgb – przyjmuje za wartości liczby naturalne; jest o jeden większy niż rzędowość malarska tego z kolorów potrzebnych do otrzymania danego, którego rzędowość malarska jest największa. Dla wartości innych niż przewidziane zwraca "pochodny".
  • Rzędowość – dodatkowa treść umieszczana w polu "rzędowość" (w sekcji "Klasyfikacja"), np. rzędowość pozorna, w sensie popularnym itp.
 • Jasność odcienia – szablon będzie automatycznie uznawał za odcienie jasne wszystkie odcienie o L (z HSL) powyżej 75%, ciemne – poniżej 25%, a średnie pomiędzy 45% a 55% (należy zauważyć, że dla wartości 25-45% oraz 55-75% brak automatycznej kategorii). Jeśli jednak dany kolor ma zostać zaliczony do którejś z tych kategorii nie spełniwszy wymaganego warunku, należy wypełnić ten parametr odpowiednio wartością "jasny", "ciemny" lub "średni".
 • Ciepły-zimny – szablon będzie automatycznie uznawał za odcienie zimne wszystkie odcienie o H (z HSL) pomiędzy 69° a 288°, ciepłe – pomiędzy 0° a 45° oraz między 324° a 360° (należy zauważyć, że dla wartości 45-69° oraz 288-360° brak automatycznej kategorii). Jeśli jednak dany kolor ma zostać zaliczony do którejś z tych kategorii nie spełniwszy wymaganego warunku, należy wypełnić ten parametr odpowiednio wartością "zimny" lub "ciepły". W przypadku ustawiania ręcznego możliwe jest także ustawienie "graniczny", które nada kolorowi kategorię "Kolory granicy ciepło-zimnej", która automatycznie nie jest nadawana w żadnym przypadku.

Funkcje automatyczne

 • nagłówek KolorBox z nazwą koloru po kliknięciu zwija KolorBox do samej nazwy i próbki koloru
 • ikony rzędowości, które są jednocześnie odnośnikami do odpowiednich kategorii
 • wypełnianie pola "rzędowość" (w sekcji "Klasyfikacja") na podstawie rz-paleta i rz-rgb (możliwe do poszerzenia o wartość parametru "rzędowość")
 • automatyczne kategorie artykułu o kolorze:
  • "Kolory" dla wszystkich artykułów wykorzystujących ten szablon
  • "Barwa czysta" jeśli kolor nie zawiera domieszki szarości
  • Jasny/ciemny/średniojasny (do ręcznej zmiany: "Jasność odcienia")
  • Ciepły/zimny (do ręcznej zmiany: "Ciepły-zimny")
  • Kategorie związane z rzędowością
 • współrzędne koloru (na podstawie Hex-a)
  • RGB (kolor jako zmieszanie czerwonego, jaskrawozielonego i niebieskiego)
  • CMYK (kolor jako zmieszanie farb drukarskich)
  • HSV (kolor jako jako punkt stożka)
  • HSL (kolor jako punkt dwustożka)
Advertisement